Name

Xiaoju Xu

Sections

2015 3, 10

Office

INSCC 305-05B

Office Hour

Tuesdays 3:30pm 5:30pm in INSCC 305-05B

Email

xiaoju.xu@utah.edu

Phone