Name

Xiaoju Xu

Sections

2015 1, 8

Office

INSCC 305-05B

Office Hour

Tuesdays 10am 12pm in INSCC 350-24

Email

xiaoju.xu@utah.edu

Phone