Name

Xiaoju Xu

Sections

2215 3, 5

Office

INSCC 305-05B

Office Hour

Mondays 1:50pm 2:50pm and Tuesdays 3:30pm 4:30pm in INSCC 305-05B

Email

xiaoju.xu@utah.edu

Phone