Name

Xiaoju Xu

Sections

2215 1, 4

Office

Office Hour

Fridays 9:00am 11:00am in INSCC 305 - 6

Email

xiaoju.xu@utah.edu

Phone